Wat voor werk maakt Berry Dohmen ?

Opvallend in het werk van Berry Dohmen is dat het verhalende aspect altijd centraal staat en dat de verhalen die zij vertelt nooit spectaculair zijn omdat gebeurtenissen van alledag de hoofdrol spelen. Haar werk heeft dan ook een grote toegankelijkheid want in onze maatschappij vormen fietsers, hardlopers en mensen in een zwembad geen uitzondering.

Het werk van de kunstenares kenmerkt zich door een zoeken naar evenwicht tussen harmonie en evenwicht wat strookt met haar overtuiging dat er een eenheid bestaat tussen heden en verleden, tussen voelen en denken en tussen droom en werkelijkheid. In het streven naar harmonie en evenwicht zijn in haar werk de relatie tussen inhoud, vorm en kleur en de relatie tussen techniek en vormgeving van doorslaggevend belang.

Sinds enkele jaren legt de kunstenares  zich ook toe op ijzerconstructies waarvoor zij zich de techniek van het lassen eigen maakte. Deze constructies waarin zij ijzeren gebruiksvoorwerpen van uiteenlopende aard een tweede leven schenkt, hebben altijd een functionele functie.